Nieuwsbrief #03 [updated]
Februari 2011
  In de nacht van vrijdag 21 januari op zaterdag 22 januari is om 0.00 uur de Britse identiteitskaart afgeschaft. Op korte termijn zal ook het 'National Identity Register’ vernietigd worden: de overheidsdatabase waarin persoonsgegevens en vingerafdrukken opgeslagen zijn.

Schandalen met datalekken, inbreuk op de privacy van burgers en een kostenbesparing van honderden miljoenen zijn belangrijke redenen geweest om te stoppen met deze overheidscontrole.

Home Office Minister Damian Green over de biometrische ID card: "Het was opdringerig, intimiderend, niet effectief en duur en het toonbeeld van het slechtste wat de overheid kan doen. De regering moet de macht van de staat verkleinen en burgervrijheden herstellen. Dit is pas de eerste stap."

www.homeoffice.gov.uk - ID cards no longer valid 21/01/2011
www.homeoffice.gov.uk - ID cards consigned to history 22/12/2010


Terwijl de regering in Engeland het licht heeft gezien en ook meteen daad bij het woord voegt, rijst de vraag of Nederland dit goede voorbeeld volgen zal?

Er is de afgelopen tijd veel gebeurd in Het Nieuwe Rijk, hieronder een update:


Zeer kritische WRR-rapporten over de paspoortwet

Eind oktober 2010 verscheen het deelrapport Happy landings? Het biometrisch paspoort als black box van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) over de paspoortwet. Onderzoeker Vincent Böhre concludeert dat er bij de totstandkoming van de wet te weinig oog was voor privacy, en dat het gehele proces ondoorzichtig was. Het rapport spreekt van een 'driedubbel democratisch tekort'.

Ook wordt geconcludeerd dat volstrekt onduidelijk is of het gestelde doel, namelijk het bestrijden van look-a-like-fraude, wel wordt gehaald. Hier heeft de overheid zelf namelijk ook geen cijfers over.
Bovendien is look-a-like-fraude een heel kleinschalig fenomeen, wat dringende vragen oproept over de algehele proportionaliteit (en daarmee ook de efficiëntie) van het biometrische paspoort als middel ter bestrijding van dit type fraude.

Het rapport plaatst ook vraagtekens bij de betrouwbaarheid van paspoortbiometrie. Het is onzeker of de opgeslagen vingerafdrukken adequaat vergeleken kunnen worden met een actuele vingerscan van de houder.

Max Snijder stelt in een tweede rapport dat in november verscheen o.a. dat het nieuwe biometrische paspoort fraudegevoelig is en er fouten worden gemaakt bij het afnemen en opslaan van vingerafdrukken in het paspoort.

www.wrr.nl - Het biometrische paspoort in Nederland: crash of zachte landing
www.webwereld.nl - Regeringsadviseur hekelt Nederland om vingerafdruk 29/10/2010


Rechtszaken tegen de paspoortwet

De klacht die door vereniging Vrijbit in 2009 werd gedeponeerd bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is afgewezen. De bodemprocedure werd niet-ontvankelijk verklaard omdat eerst de volledige nationale rechtsgang doorlopen zou moeten worden, een lang traject.
Het Europese Hof doet dus geen inhoudelijke uitspraak over de zaak, maar neemt deze simpelweg niet in behandeling. Pas als de nationale rechtsgang is uitgeput en er ook via politieke weg nog geen oplossing is bewerkstelligd kan het Hof weer worden ingeschakeld. Dat betekent dat de Nederlandse regering zich vooralsnog alleen voor de Nederlandse rechter en in de Tweede Kamer zal moeten verantwoorden.

www.vrijbit.nl - Dossier paspoortwet


Afgelopen woensdag deed de rechtbank uitspraak in de rechtszaak van stichting Privacy First en 21 mede-eisers tegen de Staat.
Ook daar kwam het niet tot een inhoudelijk vonnis en werden zowel Privacy First als de 21 mede-eisers niet-ontvankelijk verklaard. De mede-eisers zouden individueel een bestuursrechtelijke procedure moeten volgen. Het is ook opvallend hoe kort het vonnis is. Privacy First kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de rechtbank vooral snel van deze zaak af wilde zijn en beraadt zich op verdere stappen.

www.privacyfirst.nl - Rechtbank vermijdt oordeel over Paspoortwet

www.privacyfirst.nl - Proces tegen de Paspoortwet


Opvallend aan de uitspraak in de zaak van Privacy First is dat gesteld wordt dat de mede-eisers individueel een bestuursrechtelijke procedure zouden moeten starten. Nu lopen er al diverse bestuursrechtelijke procedures, waaronder de zaak van Louise van Luijk. Hier heeft landsadvocaat mr. Bitter gesteld dat klagers ook andere wegen kunnen bewandelen. Pingpong met burgers dus.

De zaak van Louise van Luijk zal dienen op 15 februari 10.30 uur.
Locatie: Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 Den Haag.

www.louisevspaspoortwet.nl - Chronologisch overzicht van de procedure


Het Nieuwe Rijk volgt de rechtszaken op de voet.


Nederland en VK grootste politiestaten van EU

Nederland is na het Verenigd Koninkrijk de grootste politiestaat van de Europese Unie, zo blijkt uit onderzoek van Privacy International. Op het gebied van grondwettelijke bescherming, leiderschap, identiteitskaarten en biometrie, het uitwisselen van gegevens, aftappen, bewaarplicht, medische en financiële gegevens en grenscontrole scoorde Nederland de zwaarst mogelijke onvoldoende.

www.security.nl - Nederland en VK grootste politiestaten van EU

www.privacyinternational.org - European privacy and human rights


Groot Europees onderzoek naar opslag vingerafdrukken Nederland

Naar aanleiding van vragen van Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66/ALDE) aan de Europese Commissie komt er een diepgravend onderzoek naar de Nederlandse vingerafdrukdatabase. Er wordt onderzocht of de opslag van vingerafdrukken in strijd is met de mensenrechten en onze grondrechten.

www.webwereld.nl - EC onderzoekt Nederlandse vingerafdrukdatabase


Kamermeerderheid tegen opslag vingerafdrukken

Na al dit nieuws zou je verwachten dat de Tweede Kamer zich nu ook wel eens achter de oren zou moeten gaan krabben. Dat gebeurt nu ook. Er worden steeds meer vragen gesteld en afgelopen week werd dan eindelijk een Kamermeerderheid tegen de opslag van vingerafdrukken bereikt!

SP, GroenLinks, PvdD en D66 waren al tegen. De VVD stemde eerder nog voor maar staat er al enige tijd "zeer kritisch" tegenover. VVD-kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert heeft meerdere malen aangegeven de vingerafdrukken alleen op te willen slaan op de chip van het reisdocument zelf, zonder dat ze daarbij ook in een centrale of decentrale database terecht komen.
Nu ook PvdA en ChristenUnie (als voormalig regeringspartijen verantwoordelijk voor de opslag van vingerafdrukken) hun standpunt hebben bijgesteld staat de opslag van vingerafdrukken op losse schroeven.

www.volkskrant.nl - Kamermeerderheid is tegen opslag van vingerafdrukken


Is de centrale database echt van de baan?

Het Nieuwe Rijk is uiteraard opgetogen dat er nu een Kamermeerderheid tegen de opslag van vingerafdrukken is. Toch is opvallend dat in deze discussie en alle berichtgeving in de media de opslag van vingerafdrukken één op één wordt gekoppeld aan de nog aan te leggen centrale database. Immers uw vingerafdrukken worden vanaf 21 september 2009 al opgeslagen als u een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart aanvraagt. [...]

Lees verder op www.sargasso.nl


Big Brother Awards 2010

Op 9 maart 2011 zullen de grofste privacyschenders van het afgelopen jaar weer in het zonnetje gezet worden tijdens de Big Brother Awards in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Vorig jaar wonnen toenmalig minister Ter Horst, de nieuwe vingerafdrukdatabank, T-Mobile en Vodafone en de mobiele naaktscanners.

Wie zullen dit jaar genomineerd worden in de categorieën personen, bedrijven, overheid en voorstellen? Volg het nieuws op de website. Ook zijn er nog enkele kaarten beschikbaar als u zelf aanwezig wilt zijn!

www.bigbrotherawards.nl

Blijf op de hoogte en volg het nieuws uit Het Nieuwe Rijk ook op:

Twitter Facebook


Met vriendelijke groet,


Het Nieuwe Rijk