Procedures tegen de paspoortwet

De afgelopen twee jaar zijn in Nederland meerdere procedures gestart tegen de opslag van vingerafdrukken.


* De klacht die door vereniging Vrijbit in 2009 werd gedeponeerd bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is afgewezen. De bodemprocedure werd niet-ontvankelijk verklaard omdat eerst de volledige nationale rechtsgang doorlopen zou moeten worden, een lang traject.
Het Europese Hof doet dus geen inhoudelijke uitspraak over de zaak, maar neemt deze simpelweg niet in behandeling. Pas als de nationale rechtsgang is uitgeput en er ook via politieke weg nog geen oplossing is bewerkstelligd kan het Hof weer worden ingeschakeld. Dat betekent dat de Nederlandse regering zich vooralsnog alleen voor de Nederlandse rechter en in de Tweede Kamer zal moeten verantwoorden.

www.vrijbit.nl - Dossier Paspoortwet


* Op woensdag 2 febrari 2011 deed de rechtbank uitspraak in de rechtszaak van stichting Privacy First en 21 mede-eisers tegen de Staat. Ook daar kwam het niet tot een inhoudelijk vonnis en werden zowel Privacy First als de 21 mede-eisers niet-ontvankelijk verklaard. De mede-eisers zouden individueel een bestuursrechtelijke procedure moeten volgen. Het is ook opvallend hoe kort het vonnis is. Privacy First kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de rechtbank vooral snel van deze zaak af wilde zijn en beraadt zich op verdere stappen.

www.privacyfirst.nl - Proces tegen de paspoortwet


* Opvallend aan de uitspraak in de zaak van Privacy First is dat gesteld wordt dat de mede-eisers individueel een bestuursrechtelijke procedure zouden moeten starten. Nu lopen er al diverse bestuursrechtelijke procedures, waaronder de zaken van Louise van Luijk (26) en Paul Cuijpers (28). Hier heeft landsadvocaat mr. Bitter gesteld dat klagers ook andere wegen kunnen bewandelen. Pingpong met burgers dus.

De zaak van Louise van Luijk zal dienen op 15 februari 10.30 uur. Locatie: Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 Den Haag.

Lees meer over de bestuursrechtelijke procedures van Louise van Luijk.


* Ook rechtenstudent Aaron Boudewijn procedeerde tegen de opslag van vingerafdrukken. In april 2010 is hij onverwachts op jonge leeftijd overleden.
Hij hield een blog bij, met daarin ook praktische informatie over de weg die je moet volgen als je zelf wilt procederen in het bestuursrecht.

Zelf procederen? Lees hier hoe het moet.Gewonnen rechtszaken

Dat procederen zin heeft, is gebleken in Duitsland in maart 2010. Daar werd de Duitse wet bewaarplicht telecomgegevens (dataretentie) als onrechtmatig bestempeld.

Ruim 34.000 Duitsers, waaronder de minister van Justitie, hebben een rechtszaak aangespannen bij het Duitse Federale Constitutionele Hof. Het hof oordeelde dat de Duitse bewaarplicht in strijd is met het Duitse grondrecht op telecommunicatiegeheim en privacy. Volgens het hof is onduidelijk waarvoor de gegevens gebruikt mogen worden, is de beveiliging niet in orde, de rechtsbescherming slecht geregeld en kampt de wet met een gebrek aan transparantie.

Zie ook De Pers 08/03/2010


Ook in Nederland is een groot succes geboekt. Diverse organisaties van psychotherapeuten en psychiaters hadden een beroepsszaak aangespannen tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in verband met de DBC (Diagnose Behandel Combinatie). De DBC zorgde ervoor dat zij inhoudelijk over de gesprekken met hun cliënten moesten rapporteren door de diagnosegegevens aan de zorgverzekeraars te verstrekken.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) heeft ze op vrijwel alle punten in het gelijk gesteld in augustus dit jaar. Als gevolg van de uitspraak hoeven vrijgevestigde psychotherapeuten en psychiaters (voorlopig) geen diagnosegegevens van patiënten op hun declaraties te vermelden. De verplichting om diagnosegegevens te vermelden ervaren zij als schending van de privacy van hun patiënten en een inbreuk op hun beroepsgeheim.

www.platformburgerrechten.nl - Psychotherapeuten winnen rechtszaak op vrijwel alle punten