Stop de opslag van vingerafdrukken

Wet druist in tegen Grondwet en Europees Verdrag voor de Rechten vd Mens

Sinds 21 september 2009 slaat onze regering de vingerafdrukken van alle Nederlanders op. Op dit moment gebeurt dit decentraal in databases bij de verschillende gemeenten, met als uiteindelijk doel de vingerafdrukken in een centrale database te verzamelen. De Gewijzigde Paspoortwet die dit allemaal mogelijk maakt is geruisloos door de Eerste en Tweede Kamer geloodst. En nu lijkt de Nederlandse burger voor een voldongen feit te staan: wie een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart haalt, is verplicht vingerafdrukken af te geven. Maar wat zijn de risico's, wat is het nut en is dit juridisch toelaatbaar? Wij maken ons hier grote zorgen over.


Het doel van de databanken is "veiligheid". Maar deze en vergelijkbare maatregelen, maken Nederland voor iedere burger juist minder veilig. Het opslaan van de vingerafdrukken van alle Nederlanders leidt tot hoge kosten en is vrijwel niet meer terug te draaien. De verzameldrift ten behoeve van de veiligheid suggereert ook dat wij allemaal als potentiële verdachten worden gezien. Het maakt misbruik van deze gegevens bovendien veel makkelijker. Hierdoor verandert de machtsbalans tussen overheid en burgers ingrijpend. En wie weet wie er over 20 jaar aan de macht is?


Daarbij komt dat de overheid met deze databases criminaliteit niet beter kan bestrijden. Vingerafdrukken zijn eenvoudig na te maken en het risico op identiteitsfraude is dus groot. Bovendien worden de databases een interessant doelwit voor criminelen, die zo in één slag de beschikking kunnen krijgen over de persoonlijke gegevens van mensen die vanaf 21 september 2009 een nieuw reisdocument hebben aangevraagd.


Het verbaast niet dat dergelijke opslag van vingerafdrukken op gespannen voet staat met het grondrecht op privacy, zoals vastgelegd in artikel 10 van de Nederlandse Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), verschillende onderzoekers, hoogleraren en deskundigen op het gebied van informatica, rechtspsychologie, computerbeveiliging en zelfs de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming hebben zich zeer kritisch uitgelaten over deze ontwikkeling.


De Nederlandse regering wil het doen lijken alsof zij deze databases op grond van Europese wetgeving aanlegt. Maar dat is niet het geval. Het doel van de Europese wetgeving is alleen het verifiëren van de houder van het paspoort of identiteitskaart en de authenticiteit van het document. Zowel centrale als decentrale opslag in databases is niet nodig: de opslag van vingerafdrukken in de chip van het paspoort of de identiteitskaart is hiervoor voldoende. Wij vinden het onaanvaardbaar dat deze gegevens kunnen worden gebruikt voor een ander doel.

De opslag van vingerafdrukken van alle burgers druist in tegen onze grondrechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Bovendien maakt het Nederland niet persé veiliger.

Wij vragen de Nederlandse bevolking daarom om onze regering op te roepen de Paspoortwet te herzien.


Het Nieuwe Rijk, november 2009


Dit initiatief wordt gesteund door:

Dit initiatief wordt gesteund door:

De petitie is gesloten

Uw kunt de petitie op dit moment niet meer ondertekenen.